Polaris ATV Forum banner
rammenummer
1-1 of 1 Results
  1. ATV New Members
    Har nylig kjøpt en big boss 500 ca 2000 modell. Den fungerer meget bra og er lite brukt ut, men jeg har noen spørsmål; Ved revers så virker ikke driften på fremhjulene ser det ut til. spinner bare på bakhjulene. Så rygger dårlig spesielt med litt last. I forover virker alt som det skal, da drar...
1-1 of 1 Results
Top